تبلیغات
آموزشی - جواب پرسش های درس7فصل4
دوشنبه 12 اردیبهشت 1390  10:28 ب.ظ

درس(7)  (آسیب های نظام اقتصادی)  گروه:اپادانا

 

فعالیت(18-4)

چرا در یک جامعه پدیده ای به نام بیکاری(چه اشکار و چه پنهان)به وجود می آید؟پاسخ های خود را  یادداشت کتید

ج:ماشینی شدن زندگی- نداشتن توانایی فرد برای انجام دادن کارش- مهاجرت از سوی روستا ها به سوی شهر-افزایش جمعیت-افزایش جمعیت تحصیل کرده ی دانشگاهی-متناسب نبودن رشتهی تحصیلی باشغل و...

فعالیت(19-4)

در کلاس گفتگو کنید چگونه ماشینی شدن موجب بیکاری میشود؟

ج:در جایی که ماشین در کار تولیدی یا خدماتی و... دخالت نداشته باشد انسان این قبیل کارها را انجام میدهد ولی به محض ورود ماشین به صحنه ی جامعه یا به عبارتی ماشینی شدن انسان کنار گذاشته میشود و ماشین به جای انسان کار میکند.بنابراین بیکاری به وجود می آید

فعالیت(20-4)

در کلاس بحث کنید چرا مشاغل واسطه گری در جامع به وجودآمده اند؟

ج:به دلیل افزایش جمعیت مهاجرت روستاییان به شهر ها و نبود کار و شغل مناسب برای برخی افراد-عدم نظارت دولت بر واسطه گری

-سه نمونه از مشاغل واسطه ای را نام ببرید که در نظام اقتصادی اثر مطلوب دارند؟

ج:پستچی ها-فروشندگان لوازم الکتریکی-فروشندگان خطوط سیم کارت

-سه نمونه از مشاغل واسطه ای را نام ببرید که در نظام اقتصادی اثر نامطلوب دارند؟

ج:کوپن فروشی-واسطه گری بین مردم برای خرید و فروش-لوازم منزل-دلالان اقتصادی

-با وجود اثر نامطلوب بعضی از مشاغل واسطه در نظام اقتصادی چرا افراد ترجیح میدهند که در این مشاغل مشغول به کار شوند؟

ج:نیافتن کار مناسب-نداشتن مهارت و توانایی برای انجام دادن کار-نداشتن سواد کافی و بی سوادی.

فعالیت(21-4)

یکی از مسائل اقتصادی زیر را انتخاب کنید و بر اساس الگوی بحث بیکاری در مورد آن تحقیق کنید.نتیجه ی تحقیق خود را در کلاس گزارش دهید.(تورم-گران فروشی-مصرف گرایی-فقر)

بیکاری و نداشتن شغل سبب میشود تا فرد هیچ گونه در امدی نداشته باشد و اگر استعداد و مهارت خاصی برای شغل های موجود در جامعه داشته باشد ولی کار مناسب خود را پیدا نکند باعث میشود فرد به سوی فقر و درماندگی و نیاز سوق داده شود که این کار او را یا به گدایی خواهد کشاند یا به دزدی و سرقت و جنایت.به همین دلیل است که میگویند بیکاری عامل اصلی مشگلات اجتماعی است

انتظار میرود:

بیکاری را به عنوان یکی از اسیب های نظام اقتصادی بشناسید.

پرسش های فصل4درس7

15-نبود زیر بنای اقتصادی چگونه موجب بیکاری می شود؟

ج:نبود زیر بنای اقتصادی مناسب و قوی در بخش صنعت و کشاورزی باعث خواهد شد که در این بخش ها از حرکت ایستاده و چون نظام اقتصادی کشور مرتبط با صنعت و کشاورزی است لذا این بخش ها از حرکت مانده و در نتیجه بیکاری پنهان و اشکار به وجود می آید


  • آخرین ویرایش:دوشنبه 12 اردیبهشت 1390